VÄLKOMMEN TILL
RSSA Sweden AB

Vi levererar lösningar som passar dig!
OM OSS

Lär känna oss på RSSA. Vi är inte som traditionella redovisningsbyråer! Vi är din stabila partner i allt som rör ekonomi och administration och vår specialitet är att hitta effektiva lösningar för våra kunder, din administration kan bli modern - kanske till och med rolig?

Vi har färdiga paketlösningar för att hjälpa dig att effektivisera ditt företag och skapa strukturer för redovisning. Vi levererar även kundunika lösningar efter behov. Trots att vi på ytan är en ganska liten byrå, har vi faktiskt i princip obegränsad kapacitet! Kan det vara sant?! Ja, faktiskt. Kontakta oss så berättar vi mer.

 
VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder våra kunder redovisning och rådgivning inom redovisning och skatt. 

Redovisning - Vi hjälper dig med kompletta redovisningstjänster från löpande bokföring till bokslut, årsredovisning, deklaration och tillhörande konsultationer.

 

Rådgivning – Hänger du med i alla nyheter för företagare? GDPR, ändrade regler för import, hur planerar du löneuttagen på bästa sätt med tanke på skattesituationen? Det är mycket att hålla rätt på och förstå – vi hjälper dig att navigera! 

Behöver du göra en företagsvärdering, till exempel inför försäljning, kan vi även bistå med detta.

 

Effektivisering av er administration - Här kan du få ta del av specialisttjänster gällande implementation av affärssystem. Vi har färdigpaketerade lösningar som bygger på den marknadsledande produkten för elektronisk fakturahantering Palette Arena. Läs mer under avsnittet Våra produkter.

 

Outsourcing av ekonomiavdelning - Tack vare ett omfattande arbete vi lagt ner på att bygga om vårt arbetssätt och vår strategi, så har vi praktiskt taget inte längre några begränsningar vad gäller kapacitet! Behöver ert företag en - eller flera ekonomer/administratörer på heltid så kan vi nu lösa det behovet. Träffa oss för en genomgång av behovet. Ge oss sedan ett par månader, så är vi redo att leverera det ni behöver till - törs vi lova- ett av de bästa priserna på marknaden. Kontakta oss för mer info nu!

 
Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.
VÅRA PRODUKTER

Vi på RSSA erbjuder elektronisk hantering av leverantörsfakturor i det marknadsledande verktyget Palette Invoice.

Vi är specialister på det här området och kan utlova en trygg och för er relativt enkel implementation! Vi tar ansvar för hela kedjan, från identifierat behov till nyckelfärdig lösning och därefter löpande support.

 

Med väldigt kort startsträcka och en låg startkostnad kan vi hjälpa er igång med Palette integrerat mot Fortnox. Den löpande hanteringen av fakturor i systemet bistår vi med i så stor eller liten utsträckning som ni själva önskar.

Vid behov kan vi även leverera lösningen integrerad mot andra ekonomisystem.

Kontakta oss i så fall för offert!

Palette Invoice är en del av Palette Arena, och vid behov finns möjlighet att komplettera med flera moduler inom Palette Arena.

 

Se mer information om tjänsten här:

Vi hjälper er även med andra digitala lösningar, som till exempel:

  • App för kvitton, traktamenten och milersättningar

  • Digitala körjournaler

  • Integration till kassasystem

  • App för rapportering av arbetad tid eller avvikelser för lön

 
 

RSSA Sweden AB

Bergevägen 16

829 60 Gnarp

060-61 62 62

© 2019 by RSSA Sweden AB